A szabadság kiadása

A szabadság kiadása kérdésében a munkáltató dönt. Ezt megelőzően a munkavállalót meghallgatja a szabadság kiadása kérdésében.

A szabadság kiadásának ideje, szabályai

Az alapszabadság egynegyedének kiadása a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell, hogy történjen, kivéve a munkaviszony első három hónapját. A munkavállaló a szabadság ezen részének kiadását a szabadság kezdete előtt legalább 15 nappal köteles bejelenteni.

A szabadságot kiadása két részletben kell, hogy megtörténjen, ennél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.

Tájékoztatás a szabadság kiadásáról

A szabadság kiadása időpontját legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal kell közölni a munkavállalóval. A szabadság kiadása időpontját csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg a munkáltató, és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit megtéríteni köteles.

Az igénybe vett többletszabadság rendezése

Amennyiben a munkaviszonya megszûnéséig a munkavállaló több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött idõre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. Nem követelhetõ vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása vagy halála, illetve a munkáltató jogutód nélküli megszûnése miatt szûnt meg, vagy a munkavállalót sorkatonai, illetve polgári szolgálatra hívták be.

Szabadság megszakítása

A már megkezdett szabadság megszakítása a munkáltató részéről a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági érdeke miatt lehetséges.

Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.

Szabadság kiadása a következő évben

A szabadság kiadása esedékességének évében kell hogy megtörténjen. Az esedékesség évében kiadottnak minősül az a szabadság, amelynek megszakítás nélküli tartama a következő évben jár le, és a következő évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot.

Amennyiben a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok, illetve kivételesen fontos gazdasági érdek áll fenn a munkáltatónál, a szabadság kiadása határideje az esedékesség évét követő év március 31.

A munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül is történhet a szabadság kiadása.

A szabadság megváltása

A munkaviszony megszûnésekor, illetõleg sorkatonai vagy polgári szolgálatra történõ behívásakor, amennyiben a munkáltatónál eltöltött idõvel arányos szabadságot nem kapta meg, azt meg kell váltani pénzben. A szabadságot pénzben megváltani más esetekben nem lehet; ettõl nem lehet érvényesen eltérni.


 

Szabadság cikkek

 

 • >Rendes Ă©ves fizetett szabadság szabályai
 • >SzĂĽlĂ©si szabadság
 • >A szĂĽlĂ©si szabadság mĂ©rtĂ©ke, kiadása
 • >A szĂĽlĂ©si szabadság kiadása
 • >A szĂĽlĂ©si szabadság megszűnĂ©se
 • >“SzĂĽlĂ©si szabadság” az apának
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság családtag ápolására
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság gyermek gondozására, ápolására
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság házĂ©pĂ­tĂ©sre
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság Ă©s vĂ©gkielĂ©gĂ­tĂ©s
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság Ă©s a fizetett szabadságra valĂł jogosultság
 • >A szabadság kiadása
 • >A szabadság kiadásának ideje, szabályai
 • >TájĂ©koztatás a szabadság kiadásárĂłl
 • >Szabadság megszakĂ­tása
 • >Szabadság kiadása a következĹ‘ Ă©vben
 • >A szabadság megváltása
 • >Az igĂ©nybe vett többletszabadság rendezĂ©se
 • >Betegszabadság
 • >RendkĂ­vĂĽli szabadság