Szülési szabadság

Gyermek születése esetére a jogszabályok számos kedvezményt állapítanak meg a szülő részére. Így a munkaviszony területén pl.: rendes felmondással nem szüntethető meg a munkaviszony a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időszakában. Az anya legelemibb szükségletei azonban a szülési szabadság intézményén keresztül kerülnek elismerésre.

“Szülési szabadság” az apának

Bár a jogszabály nem szülési szabadságnak nevezi, de yyermeke születése esetén öt munkanap munkaidõ-kedvezmény illeti meg az apát is. Ezt a kedvezményt legkésõbb a születést követõ második hónap végéig kérésének megfelelõ idõpontban köteles a munkáltató kiadni. A munkaidõ-kedvezmény tartamára az apát távolléti díj illeti meg. A kedvezmény abban az esetben is megilleti az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.

A kedvezmény igénybe vétele szempontjából apának a szülõi felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó apát kell tekinteni.

A munkaidõ-kedvezmény tartamára járó távolléti díj kifizetése - az állami költségvetés terhére - kormányrendelet alapján történik.

A szülési szabadság mértéke, kiadása

A szülési szabadság idõtartama huszonnégy hét. A szülési szabadság idõtartama 24 hét. A szülési szabadság kiadásának úgy kell történnie, hogy négy hét lehetõleg a szülés várható idõpontja elé essen.

A szülési szabadság megszûnése

A szülési szabadság megszûnik:a gyermek halva születése esetén az ettõl számított hat hét elteltével. Szintén megszûnik a aszülési szabadság, abban az esetben, ha a gyermek meghal, a halált követõ tizenötödik napon.

Ha a gyermeket a jopgszbaályokban meghatározottak szerint ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, akkor a a gyermek elhelyezését követő napon szűnik meg a szülési szabadság. Szintén a szülési szabadság megszűnését eredményezi, ha a gyermeket harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,.

Ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét - a szülést követő egy év elteltéig - a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.


 

Szabadság cikkek

 

 • >Rendes Ă©ves fizetett szabadság szabályai
 • >SzĂĽlĂ©si szabadság
 • >A szĂĽlĂ©si szabadság mĂ©rtĂ©ke, kiadása
 • >A szĂĽlĂ©si szabadság kiadása
 • >A szĂĽlĂ©si szabadság megszűnĂ©se
 • >“SzĂĽlĂ©si szabadság” az apának
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság családtag ápolására
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság gyermek gondozására, ápolására
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság házĂ©pĂ­tĂ©sre
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság Ă©s vĂ©gkielĂ©gĂ­tĂ©s
 • >FizetĂ©s nĂ©lkĂĽli szabadság Ă©s a fizetett szabadságra valĂł jogosultság
 • >A szabadság kiadása
 • >A szabadság kiadásának ideje, szabályai
 • >TájĂ©koztatás a szabadság kiadásárĂłl
 • >Szabadság megszakĂ­tása
 • >Szabadság kiadása a következĹ‘ Ă©vben
 • >A szabadság megváltása
 • >Az igĂ©nybe vett többletszabadság rendezĂ©se
 • >Betegszabadság
 • >RendkĂ­vĂĽli szabadság